100jaar

Een eeuw scoutsplezier in Herentals

In 2019 houden de scouts van de 1ste Kempen al 100 jaar het kampvuur brandend. Ze zijn daardoor met voorsprong de oudste scoutsvereninging van onze regio en lagen aan de basis van de oprichting van heel wat Kempense scoutsgroepen, onder meer hun Herentalse scoutsbroeders van de 8ste Kempen, waarmee ze in 2014 fusioneerden tot scouts ‘De Buecken’.

Geschiedenis

De geboorte van scouting in Herentals vindt zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Herentalse uitwijkelingen naar Nederland maakten er kennis met een zekere Master Clayton, die er namens de Britse Society of Friends in de kampen van de Belgische ‘asielzoekers’ scoutsgroepen oprichtte. Drie Herentalsenaren maakten op die manier kennis met de padvinderij: Frans Cuynen, Frans Goossens en Frans Verbueken. Na de oorlog keerden ze naar Herentals terug met grote plannen.

Master Verbueken

Begin april 1919 kwam Master Clayton persoonlijk naar Herentals en op 22 april nam hij de teervoetproeven af van acht aspirant-scouts. De volgende dag, 23 april, was het zover: de officiële stichting van een scoutsgroep in Herentals. Het kader werd gevormd door assistent-troepleider Frans Verbueken, patrouilleleider Cuynen en assistent-patrouilleleider Goossens. Ze behoorden tot de Albertgroep van de vrijzinnige Boy Scouts de Belgique, met hoofdkwartier in Antwerpen, dat ook de hoeden, broeken, riemen en kentekens in Herentals afleverde. Nauwelijks enkele maanden later werd de Albertgroep al ontbonden en stapte de Herentalse scouts over naar de katholieke Baden Powell Belgian Boy Scouts. Een aalmoezenier en een lokaal vonden ze bij de paters Kapucijnen.

Sindsdien is scouting in Herentals onafgebroken blijven bestaan. Master Verbueken en Sint-Ludovicus 1ste Kempen stonden de volgende jaren mee aan de wieg van menige padvinderstroep in de Kempen. In 1925 stichtte hij met zijn vriend Jos Slangen de 2de Kempen Sint-Joris in Turnhout. In 1926 werd St.-Tarcitius in Geel opgericht, zodat de Gelenaars niet meer naar de scouts in Herentals moesten komen. In 1927 was het de beurt aan Oostmalle en aan Grobbendonk, waar de scouts van de ‘Bosvogels’ het licht zagen.

Collegegroep

In 1938 kwam er in Herentals een tweede scoutsgroep bij: de 8ste Kempen Sint-Waldetrudis.

De aanleiding tot de stichting van een padvindersafdeling in het college lag niet in ideologische geschillen. Dat idee kwam uit de koker van de toenmalige Collegedirecteur, die in de knoop lag met zijn eigen schoolreglement: De collegestudenten moesten immers 's avonds binnen blijven. Maar de scoutsvergaderingen gingen 's avonds door in het lokaal bij de paters Kapucijnen. Hoe konden de professoren van het College, die streng toezicht hielden op het nachtelijk straatverbod, weten wie voor de scouts op pad was en wie niet?

Daarom vroeg de directeur in maart 1938 aa, E.H. F. Doms een scoutsgroep voor de leerlingen van het College op te richten. De jonge leraar was zich liever blijven bezighouden met zijn parochiale scoutsgroep te Rumst, maar de directeur drong aan. In de weinige prettige omstandigheden begon Master Doms aan zijn opdracht.

Een aantal verkenners van de 1ste Kempen stapte vrijwillig over naar de 8ste Kempen om er patrouilleleider te worden. André de Canniere en Victor Von Arx waren 2 van hen. Master Doms werd naast oprichter eveneens aalmoezenier van de nieuwe groep.

Meer dan 75 jaar zouden naast elkaar bestaan en voor het grootste deel van die tijd ieder een stuk van een nieuw, samen gebouwd lokaal aan de huidige Augustijnenlaan delen, waar ze kort na de oorlog samen een stuk grond hadden gekocht vlakbij Sas 10. In 2015 fusioneerden ze tot scouts ‘De Buecken’.

Contact

Scouts De Buecken

Langepad 53
2200 Herentals

 

Leiding

Voor de contactgegevens van de leiding verwijzen we graag naar de laatste pagina van het Bueckenbladje.

Maak jouw eigen website met JouwWeb